Project Description

En hundraårig studentkår

Åbo Akademis Studentkår grundades år 1919 för att ena studenterna vid Åbo Akademi. Hundra år senare mår studentkåren fortfarande bra, och är en enande kraft för studentgemenskapen.

Walborg på Vårberget i Åbo

En jubileumslogotyp tar form

Jag fick det ärofyllda uppdraget att designa logotypen för 100-årsjubiléet.

Men var börjar man? Det finns så många olika sätt att skriva “100” på, och alma mater Åbo Akademi firade sitt eget 100-årsjubileum år 2018.

Studentkåren har, i huvudsak, två symboler. Den ena är den akademiska lyran med en inflätad gren, som utgör studentkårens logotyp till vardags. Den andra, något mer exklusiva symbolen är Brahevingarna, tagna från ätten Brahes vapen. Brahevingarna kommer i huvudsak på mer heraldiska element, såsom studentkårens fana, och som förtjänsttecken.

Att Brahevingarna, om än i ny tappning, skulle utgöra grunden för jubileumslogotypen blev sist och slutligen ett väldigt naturligt val.

Braheättens vingar

Braheättens vingar

Utmärkelsetecknet Brahevingar

Utmärkelsetecknet Brahevingar

Brahevingarna i ny tappning

Etthundra

Men bara vingarna i sig antyder inte att det är fråga om ett 100-årsjubileum. Det tämligen pragmatiska sättet att åtgärda detta på är, tja, att skriva 100. Någonstans.

Sättet man gör det på har otaliga variationer, alla lika aspirerande till någon djupare tanke. I valet av att låta de två nollorna bilda en sluten slinga, symboliserar detta en tanke om gemenskap.

I den svartvita versionen är slingan givetvis bruten för att illustrera att den ena delen av slingan går ovanpå den andra. I den färglagda versionen kan olika ljusa och mörka färger fungera för att illustrera samma sak.

100

It all comes together

Det slutliga förslaget blev en kombination av vingarna, 100 och texten “ÅAS” för att anknyta till studentkårens förkortning.

Som med alla moderna logotyper gjordes den i en färgad, en svart, och en vit version för att försäkra användningsbarhet i alla miljöer.

Det slutliga förslaget på jubileumslogotyp

En jubileumsflagga

Efter att ha designat själva logotypen fick jag också förfrågan om att designa en flagga. Kraven på flaggan var att den ska kunna användas längre än bara under jubileumsåret.

Versionen av vingarna utan text eller siffror fungerade bra. Den lades på ett botten som följer studentkårens kårband som bärs på årsfester, och på vilket utmärkelsetecken som Brahevingarna fästs.

Studentkårens flagga, på toppen av Observatoriet i Åbo (utanför bilden)